Název: Rozšíření makroekonomického simulačního software DSGEgame: binární a triangulární vládní intervence a otevřená ekonomika
Další názvy: Implementation of new features of the simulation software DSGEgame: binary and triangular government interventions, agents' heterogenity and openess of economy
Autoři: Pešík, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Martinčík, David
Oponent: Svoboda, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3264
Klíčová slova: DSGEgame;vládní intervence;otevřená ekonomika;ekonomická integrace;ekonomické experimenty
Klíčová slova v dalším jazyce: DSGEgame;government interventions;openness of economy;integration of economies;economic experimentation
Abstrakt: DSGEgame je software zaměřený na ekonomické experimenty, který byl vyvinut na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Tato práce prezentuje rozšíření DSGEgame o binární a triangulární vládní intervence, otevřenou ekonomiku, heterogenní role ekonomických subjektů a investice do lidského kapitálu. Tato rozšíření byla implementována do stávající verze v rámci této diplomové práce. Dále jsou navrženy další možnosti rozšíření. Tyto návrhy zahrnují překrývající se generace, heterogenní spotřební zboží, heterogenní kapitálové zboží a kapitálovou strukturu, podnikové ukazatele, vlastnickou strukturu firem a politický systém.
Abstrakt v dalším jazyce: DSGEgame is economic experimental software. It was developed on Faculty of Economics of University of West Bohemia. This paper aims to present new function of DSGEgame: binary and triangular government interventions, openness of economy, heterogeneity of agents? roles and a human capital investments. These functions were implemented as a part of this work. This paper also represents new possibilities of extensions. These possibilities include overlapping generations, heterogeneity of consumption goods, heterogeneity of capital goods and a capital structure, company management ratios and company accounting, share markets and shareholders and a political system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp.pdfPlný text práce6,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek - Pesik DP.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pesik - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce492,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pesik.pdfPrůběh obhajoby práce213,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3264

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.