Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorVolencová, Monika
dc.contributor.refereeSojková Veronika, Ing. PhD.
dc.date.accepted2018-6-25
dc.date.accessioned2019-03-15T10:20:42Z-
dc.date.available2017-7-3
dc.date.available2019-03-15T10:20:42Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-31
dc.identifier75820
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32640
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou výstavby po roce 2020. Jde o celkový průřez informací o nastávajících změnách ve výstavbě po roce 2020 v oblasti normativní legislativy, energetiky a metodiky hodnocení energetické náročnosti budovy, dále doporučení stavebně technického řešení a technického zařízení budov, s úvodním vysvětlením, z jakého důvodu musí k těmto změnám dojít. V praktické části diplomové práce je vytvořena případová studie rodinného domu navrženého ve variantách současné výstavby a výstavby po roce 2020, na kterých jsou změny názorně aplikovány. Následně jsou varianty energeticky vyhodnoceny a porovnány. V samotném závěru této části práce je vytvořeno shrnutí předpokládaných důsledků, které nastanou nebo mohou nastat ve výstavbě po roce 2020.cs
dc.format151 s. (231 902 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsměrnice 2010/31/eucs
dc.subjectbudova s téměř nulovou spotřebou energiecs
dc.subjectkoncepce výstavbycs
dc.subjectenergetická náročnost budovcs
dc.subjectobnovitelné zdroje energiecs
dc.subjecttechnologické systémy.cs
dc.titleKoncepce výstavby po roce 2020cs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation work addresses the issue of the building industry after the year of 2020. It covers the basic information about the upcoming changes of the legislation, the energy conservation and the methodology of evaluation of energy efficiency of the building. Consequently it suggests the solution of the building construction and the building services. It also covers the explanation of the reasons for these upcoming changes. The practical part of the thesis consists of a case study of a family house designed in accordance with the present legislation and similarly with the proposed legislation valid from 2020. The differences are illustratively applied on both options. The energy efficiency of both cases is consequently evaluated and compared. The conclusion of this thesis summarizes the presumed consequences of the proposed changes in the building industry in 2020.en
dc.subject.translateddirective 2010/31 / euen
dc.subject.translatednearly zero energy buildingen
dc.subject.translatedconstruction concepten
dc.subject.translatedenergy performance of buildingsen
dc.subject.translatedrenewable energy sourcesen
dc.subject.translatedtechnological systems.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2018_Volencova.pdfPlný text práce8 MBAdobe PDFView/Open
Volencova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce758,56 kBAdobe PDFView/Open
Volencova_oponent.pdfPosudek oponenta práce695,31 kBAdobe PDFView/Open
Volencova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce177,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32640

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.