Title: Analýza stavebních systémů pasivních domů
Authors: Lohr, Tomáš
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sojková Veronika, Ing. PhD.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32641
Keywords: analýza;rodinný dům;stavební systém;pasivní dům;vápenopísková cihla;keramická cihla;dřevěný montovaný systém;dřevostavba.
Keywords in different language: analysis;family house;structural system;passive house;lime-sand bricks;ceramic bricks;wooden assembled system;wooden construction.
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných stavebních systémů pasivních domů. Jsou navrženy tři stavební systémy pasivních rodinných domů. Stavební systém z vápenopískové cihly, keramické cihly a dřevěný montovaný systém - dřevostavba. Na vybrané stavební systémy jsou zpracovány projektové dokumentace pro provádění stavby. Dále jsou na jednotlivé systémy zpracovány rozpočty, průkazy energetické energie, komplexní posouzení jednotlivých skladeb, výpočet tepelných ztrát objektu, výpočet energetické náročnosti, výpočet nejvyšší teploty vzduchu v pobytové místnosti a posouzení konstrukčních detailů. Výsledkem diplomové práce bude podrobné zhodnocení jednotlivých variant stavebních systémů.
Abstract in different language: Dissertation follows up the analysis of selected structural systems of passive houses. There are 3 designed structural systems of passive family houses. They are made of lime-sand bricks, ceramic bricks and wooden assembled system. I went through with the project documentation for construction work. In addition I made the budget, the power energy certificates, the complex assessment of each buildings, the calculation of a heat loss, the calculation of energy intensity, the calculation of the highest air temperature in living rooms and the assessment of construction details. The results of this dissertation will be detailed evaluation of each variant of these structural systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lohr.pdfPlný text práce5,38 MBAdobe PDFView/Open
Lohr_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,99 kBAdobe PDFView/Open
Lohr_oponent.pdfPosudek oponenta práce536,94 kBAdobe PDFView/Open
Lohr_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce227,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32641

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.