Title: Má mysl je jako stěhovaví ptáci
Authors: Bicerová, Tereza
Advisor: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Referee: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32649
Keywords: mám mysl;jaro;léto;podzim;zima;roční období;pocity;body art;land art.
Keywords in different language: my mind;spring;summer;autumn;winter;season;feeling;body art;land art.
Abstract: Tato práce je na téma Má mysl je jako přelétavý ptáci. Práce je výrazně symbolická a je odrazem mě samotné. Praktická část znázorňuje čtyři sochy symbolizující čtyři roční období. Sochy vyobrazují lidské figury otisknuté do přírody odpovídající danému období. V práci popisuji svoje pocity, které prožívám během období a jak se odráží v mém díle. Jaro je otiskem do louky pampelišek, léto do rozkvetlé louky lučního kvítí, podzim do kupky sena a slámy, zima je tvořena otiskem do sněhu. Polohy těl i materiál sochy jsou přizpůsobeny danému období, mému pohledu na něj, moje pocity a nálady.
Abstract in different language: The topic of my thesis is:,,My mind is like migratory birds''.The work is mainly symbolic and shows the reflection of myself. The practical part of my thesis are four sculptures representing the four seasons.These sculptures picture human figures stamped in the four seasons in nature. In my thesis, I describe my feelings from every season and how it reflects in my work. Spring is the stamp of dandelions in the field, Summer is a stamp in blowing meadow field. Autumn was being stamped into hay and straw and Winter was being stamp into snow. Positions of bodies and material of the sculptures are adapted to every season and my opinion on it , my feelings and moonds.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace T.Bicerova.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFView/Open
Bicerova_v.pdfPosudek vedoucího práce403,85 kBAdobe PDFView/Open
Bicerova_o.pdfPosudek oponenta práce379,59 kBAdobe PDFView/Open
Bicerova.pdfPrůběh obhajoby práce449,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.