Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLukáš, Ladislav
dc.contributor.authorFiřtová, Renáta
dc.contributor.refereePlevný, Miroslav
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:33:14Z-
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:33:14Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier46986
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3265
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na použití síťové analýzy v softwarovém prostředí pro řízení projektů ve firmě Škoda Power. V teoretické části uvádí, co je projekt a co je obsahem plánování projektu. Vysvětluje, jakým způsobem lze projekt reprezentovat graficky, a jak zkonstruovat síťový graf. U metod síťové analýzy CPM, PERT a metody kritického řetězu detailně popisuje principy použití doplněnými praktickými příklady. Vzájemné rozdíly vybraných metod lze sledovat na modelovém projektu, který je podroben what-if analýze. Praktická část se věnuje softwarové podpoře řízení projektů ve firmě Škoda Power. Zabývá se základními funkcionalitami softwaru Concerto, který je v současné době v podniku používán, a softwaru Primavera, který ho má nahradit. Zaměřuje se hlavně na jejich vzájemné rozdíly vyplývající z používání odlišných metod síťové analýzy.cs
dc.format88 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsíťová analýzacs
dc.subjectprojektové řízenícs
dc.subjectkritická cestacs
dc.subjectkritický řetězcs
dc.subjectteorie omezenícs
dc.subjectConcertocs
dc.subjectPrimaveracs
dc.titlePoužití algoritmů teorie grafů pro řízení projektů ve firmě ŠKODA POWERcs
dc.title.alternativeUsing Algorithms of Graphs Theory for Project Management in Company ŠKODA POWERen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra ekonomie a kvantitativních metodcs
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the using of network analysis in the software environment for project managing in SKODA POWER. In the theoretical part, there is an explanation of what a project is and what its content of project planning is. It explains the way how to graphically represent the project and how to construct a network graph. It describes principles of using network analysis methods called CPM, PERT and the Critical Chain Method and there are practical examples as well. In the model project containing the what-if analysis, there are differences of several methods. The practical part is about software support of project managing in SKODA POWER. It contains a basic functions view of Concerto software which is used in the company at the moment and Primavera software is supposed to replace it. It is mainly focused on differences from using of other network analysis methods.en
dc.subject.translatednetwork analysisen
dc.subject.translatedproject managementen
dc.subject.translatedcritical pathen
dc.subject.translatedcritical chainen
dc.subject.translatedtheory of constraintsen
dc.subject.translatedConcertoen
dc.subject.translatedPrimaveraen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_firtova.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Posudek - Firtova DP.pdfPosudek vedoucího práce943,36 kBAdobe PDFView/Open
Firtova - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce764,79 kBAdobe PDFView/Open
Firtova.pdfPrůběh obhajoby práce224,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.