Title: Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu
Other Titles: Analysis of profitability of shares traded on the Czech stock market
Authors: Šamanová, Karolína
Advisor: Lukáš, Ladislav
Referee: Gangur, Mikuláš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3266
Keywords: akcie;akciový trh;riziko investice;výnos investice;Markowitzův model;Blackův model;Tobinův model
Keywords in different language: share;stock market;risk of investment;return of investment;Markowitz´s model;Black's model;Tobin's model
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu. V práci jsou definovány základní pojmy dané problematiky, teoretická východiska oceňování akcií, základní východiska měření výnosů a charakteristika základních investičních rizik a jeho dělení. V praktické části práce je analyzována výnosnost vybraných akciových titulů (ČEZ, a.s., Komerční banka, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Unipetrol, a.s., Philip Morris, a.s.) a je proveden výpočet směřující k získání efektivní množiny akciových portfolií s využitím Markowitzova, Blackova a Tobinova modelu.
Abstract in different language: The present work is focused on analyzing of profitability of shares traded on the Czech stock market. In the study are defined the basic concepts of the issue, the theoretical bases of valuation of shares, the basic points of measurement proceeds and the characteristics of the underlying investment risk and its division. In the practical part of the thesis is analyzed the profitability of selected equities (CEZ,SpA, Commercial Bank,SpA, Telefónica O2 Czech Republic,SpA, Unipetrol,SpA, Philip Morris,SpA) and is performed the calculation in order to obtain a set of efficient portfolios with using Markowitz's, Black's and Tobin's model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Samanova K - K09N0166P - DP2012.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open
posudek Samanova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce818,91 kBAdobe PDFView/Open
posudek Samanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce627,59 kBAdobe PDFView/Open
prubeh Samanova.pdfPrůběh obhajoby práce175,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.