Název: Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu
Další názvy: Analysis of profitability of shares traded on the Czech stock market
Autoři: Šamanová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Lukáš, Ladislav
Oponent: Gangur, Mikuláš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3266
Klíčová slova: akcie;akciový trh;riziko investice;výnos investice;Markowitzův model;Blackův model;Tobinův model
Klíčová slova v dalším jazyce: share;stock market;risk of investment;return of investment;Markowitz´s model;Black's model;Tobin's model
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu. V práci jsou definovány základní pojmy dané problematiky, teoretická východiska oceňování akcií, základní východiska měření výnosů a charakteristika základních investičních rizik a jeho dělení. V praktické části práce je analyzována výnosnost vybraných akciových titulů (ČEZ, a.s., Komerční banka, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Unipetrol, a.s., Philip Morris, a.s.) a je proveden výpočet směřující k získání efektivní množiny akciových portfolií s využitím Markowitzova, Blackova a Tobinova modelu.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is focused on analyzing of profitability of shares traded on the Czech stock market. In the study are defined the basic concepts of the issue, the theoretical bases of valuation of shares, the basic points of measurement proceeds and the characteristics of the underlying investment risk and its division. In the practical part of the thesis is analyzed the profitability of selected equities (CEZ,SpA, Commercial Bank,SpA, Telefónica O2 Czech Republic,SpA, Unipetrol,SpA, Philip Morris,SpA) and is performed the calculation in order to obtain a set of efficient portfolios with using Markowitz's, Black's and Tobin's model.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEM) / Theses (DEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Samanova K - K09N0166P - DP2012.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek Samanova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce818,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek Samanova - oponent.pdfPosudek oponenta práce627,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh Samanova.pdfPrůběh obhajoby práce175,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3266

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.