Title: Analýza vybraných spořících produktů komerčních bank a jejich dceřinných společností
Other Titles: Analysis of selected products and savings offered by commercial banks and their subsidiaries.
Authors: Vopelka, Daniel
Advisor: Lukáš, Ladislav
Referee: Svoboda, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3269
Keywords: finanční trh;výnosnost;spořící produkty;srovnávací analýza;úroková míra;banka;běžný účet;spořicí účet;termínovaný vklad;Mathematica
Keywords in different language: financial market;profitability;savings products;comparative analysis;interest rate;bank;checking account;savings account;term deposit;Mathematica
Abstract: Cílem této práce je srovnání vybraných bankovních produktů v rámci jedné banky a poté mezi jednotlivými bankami z hlediska jejich výnosnosti. Práce se zabývá produkty, které jsou běžně dostupné pro průměrnou domácnost. Vybrané produkty byly analy-zovány pomocí softwarového nástroje Mathematica, Wolfram Institut, Ltd., pomocí kterého byly vytvořeny modely odpovídající jednotlivým finančním produktům. V závěrečné kapitole byly uvedeny srovnávací tabulky jednotlivých produktů včetně mezibankovního srovnání s odkazem na přílohy, ve kterých jsou uvedeny detailní výsledky jednotlivých produktů s grafickým znázorněním. V závěru práce je shrnuto dosažení cílů včetně jejích přínosů a nastíněním jejího možného rozšíření.
Abstract in different language: The aim of thesis is a comparison of selected banking products in one bank and then between banks in terms of their profitability. The work deals with products that are commercially available for the average household. Selected products were analyzed using software tool Mathematica, Wolfram Institute, Ltd., using which were created models corresponding to the various financial products. In the final chapter are given comparative tables of each product, including interbank comparison with reference to the annexes, which are listed in detailed results of each product and graphic representations. In conclusion, the work is summarized in achieving a goals including outlining its benefits and its possible extension.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Daniel_Vopelka_K09N0217P.pdfPlný text práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
posudek Vopelka - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce945,44 kBAdobe PDFView/Open
posudek Vopelka - oponent.pdfPosudek oponenta práce533,21 kBAdobe PDFView/Open
prubeh Vopelka.pdfPrůběh obhajoby práce247,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3269

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.