Název: Sociální komiks
Další názvy: Comic book with social themes
Autoři: Ward, Philip
Vedoucí práce/školitel: Šalamounová Barbara, Doc. M.A.
Oponent: Kohoutová Marie, MgA.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32697
Klíčová slova: pravda;láska;lež;nenávist;perun;lada;veles;světovid;město;jednota;lid
Klíčová slova v dalším jazyce: truth;love;lies;hatred;perun;lada;veles;světovid;city;unity;peoples
Abstrakt: Moje práce je sociální komiks o padesáti dvou strnách. Poukazuje na společenské potíže dnešní doby z mého úhlu pohledu, pomocí fantasy příběhu s prvky Slovanské a křesťanské mytologie. Komiks je o tom co člověk musí podstoupit pro nalezení pravdy a co musí udělat, aby zachránil lásku a porazil Lež a Nenávist.
Abstrakt v dalším jazyce: A comic book that has fifty-two pages and the story spans over several months as a group of friends try to uncover the mysteries of their little society and find out who is really the one running the show so to speak. If I were to summarize what the story is about as a whole then I would tell you that it's about what it takes for people to uncover the truth and the dangers that come along with such an endeavour.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
TISK bBP ward TEORIE.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ward.pdfPosudek oponenta práce450,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ward_0.pdfPosudek vedoucího práce388,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ward_1.pdfPrůběh obhajoby práce293,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32697

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.