Název: Matematické modely oceňování finančních derivátů - základy teorie a vybrané aplikace
Další názvy: Mathematical models of financial derivatives pricing - basic theory and selected applications
Autoři: Vostárková, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Lukáš, Ladislav
Oponent: Gangur, Mikuláš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3271
Klíčová slova: finanční deriváty;oceňování opcí;Black-Scholesův model;binomický model oceňování;Wolfram mathematica
Klíčová slova v dalším jazyce: financial derivatives;option pricing;Black-Scholes model;binomial option pricing model;Wolfram mathematica
Abstrakt: Cílem této práce je prezentovat modely oceňování finančních derivátů, především evropských a amerických opcí. Nejprve jsou představeny nejpoužívanější deriváty, forwardy, futures, swapy a opce. Prezentovány jsou některé již známé finanční teorie a modely. Tyto teorie mají nutně matematický charakter. Odvozeny jsou binomický model oceňování opcí a Black-Scholesův model pro evropské opce na akcie nevyplácející dividendy. V softwaru Wolfram Mathematica, Research, Inc. jsou vytvořeny postupy oceňování různých evropských a amerických opcí a je ukázáno, jak může být SW Mathematica využit jako nástroj k modelování finančních derivátů. V poslední části jsou prezentovány některé výsledky oceňování evropských a amerických call a put opcí na akcie s využitím SW Mathematica.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is a presentation of pricing models for financial derivatives,primarily for European and American options. In the first section are introduced the most common derivative securities, forwards, futures, swaps and options. Some of the financial theory and models that have been developed to analyse derivatives are presented. This theory is necessarily mathematical in character. This thesis show how the Binomial Option Pricing Model and the Black-Scholes Model for valuing European options on a non-dividend-paying stock is derived. The routines for pricing various European and American options in Mathematica, Wolfram, Research, Inc. are developed and it is shown how can be SW Mathematica used as a derivatives modelling tool. In the final part are presented some results of the pricing of European and American call and put options on stocks using SW Mathematica.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vostarkova_S_K09N0206P.pdfPlný text práce5,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vostarkova - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vostarkova - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce667,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vostarkova.pdfPrůběh obhajoby práce208,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3271

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.