Název: Srovnání investičních fondů v České republice
Další názvy: Comparison of investment funds in Czech Republic
Autoři: Goth, Martin
Vedoucí práce/školitel: Gangur, Mikuláš
Oponent: Svoboda, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3273
Klíčová slova: fondy;investování;finance;srovnání;Sharpe;Jensen Alfa
Klíčová slova v dalším jazyce: funds;investment;finance;comparison;Sharpe;Jensen Alfa
Abstrakt: Tématem diplomové práce bylo srovnání investičních fondů v České republice. Autor nejprve charakterizuje obecně pojem investování. Dělí investování na dvě základní skupiny a poté se věnuje druhé skupině - kolektivnímu investování. Rozebírá výhody a nevýhody kolektivního investování a popisuje historii vývoje kolektivního investování v České republice. V další části popisuje rozčlenění fondů do jednotlivých kategorií podle různých hledisek. Poté jsou popsány metody, které je možno použít k posouzení výnosnosti a rizikovosti podílových fondů. V závěrečné části je vybráno několik typů fondů od různých investičních společností, a ty jsou zhodnoceny a porovnány vybranou metodikou.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this thesis is a comparison of the investment funds in the Czech Republic. Author first describes the concept of investing in general. Investments are divided into two groups and then the second group of collective investment schemes is presented. Author discusses the advantages and disadvantages of the collective investment schemes and describes the whole history of the collective investment development in the Czech Republic. The next section focuses on the division of funds into different categories according to different criteria. There are also the methods that can be used to assess the profitability and riskiness of mutual funds. In the final section several types of funds from different investment companies are selected and these are reviewed and compared by using the selected methodology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
K08N0197P Goth Martin.pdfPlný text práce942,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek Goth - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce690,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek Goth - oponent.pdfPosudek oponenta práce497,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh Goth.pdfPrůběh obhajoby práce220,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3273

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.