Title: Srovnání investičních fondů v České republice
Other Titles: Comparison of investment funds in Czech Republic
Authors: Goth, Martin
Advisor: Gangur, Mikuláš
Referee: Svoboda, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3273
Keywords: fondy;investování;finance;srovnání;Sharpe;Jensen Alfa
Keywords in different language: funds;investment;finance;comparison;Sharpe;Jensen Alfa
Abstract: Tématem diplomové práce bylo srovnání investičních fondů v České republice. Autor nejprve charakterizuje obecně pojem investování. Dělí investování na dvě základní skupiny a poté se věnuje druhé skupině - kolektivnímu investování. Rozebírá výhody a nevýhody kolektivního investování a popisuje historii vývoje kolektivního investování v České republice. V další části popisuje rozčlenění fondů do jednotlivých kategorií podle různých hledisek. Poté jsou popsány metody, které je možno použít k posouzení výnosnosti a rizikovosti podílových fondů. V závěrečné části je vybráno několik typů fondů od různých investičních společností, a ty jsou zhodnoceny a porovnány vybranou metodikou.
Abstract in different language: The theme of this thesis is a comparison of the investment funds in the Czech Republic. Author first describes the concept of investing in general. Investments are divided into two groups and then the second group of collective investment schemes is presented. Author discusses the advantages and disadvantages of the collective investment schemes and describes the whole history of the collective investment development in the Czech Republic. The next section focuses on the division of funds into different categories according to different criteria. There are also the methods that can be used to assess the profitability and riskiness of mutual funds. In the final section several types of funds from different investment companies are selected and these are reviewed and compared by using the selected methodology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K08N0197P Goth Martin.pdfPlný text práce942,29 kBAdobe PDFView/Open
posudek Goth - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce690,97 kBAdobe PDFView/Open
posudek Goth - oponent.pdfPosudek oponenta práce497,36 kBAdobe PDFView/Open
prubeh Goth.pdfPrůběh obhajoby práce220,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.