Title: Rozvoj vyjadřovacích schopností dětí mladšího školního věku (na podkladě nácviku vypravování ve 4. ročníku ZŠ)
Authors: Vitík, Lukáš
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32732
Keywords: řeč;myšlení;vyjadřovací schopnosti;vývojová psycholingvistika;1. stupeň zš;vypravování;mladší žáci
Keywords in different language: language;thinking;verbal skills;developmental psycholinguistics;primary school;storytelling;young pupils
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o problematice myšlení a řeči. V teoretické části se zabývá vymezením pojmů, popisem vývoje řeči a slohovou výchovou. Analyzuje písemná vypravování žáků 4. ročníků základních škol. Prostřednictvím dotazníkového šetření je zjišťován vliv řečové péče ze strany rodičů na kvalitu slohových prací. Jako další vliv jsou zkoumány metody výuky. Uvedeny jsou některé aktivity pro rozvoj vyjadřovacích schopností dětí.
Abstract in different language: This thesis deals with problems of thinking and language. In the theoretic part it deals with qualification names, describing the development of language and the verbal education. The thesis analyses written storytelling of pupils in year 4 of Primary Schools. It finds out influences of kind of teaching and language care by the parents on quality of papers (storytelling). It is researched by using questionnaires. There are some activities for development of verbal skills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
vitik_suda.pdfPosudek oponenta práce41,41 kBAdobe PDFView/Open
vitik_novakova.pdfPosudek vedoucího práce43,49 kBAdobe PDFView/Open
vitik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce222,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.