Title: Biodiverzita malakocenóz v povodí řeky Teplé
Other Titles: Biodiversity of the mollusc associations in the Teplá river catchment
Authors: Stará, Adéla
Advisor: Mergl Michal, Prof. RNDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32765
Keywords: povodí teplé;měkkýši;malakofauna;nesovitrea petronella;cochlicopa nitens;obec pila;lomnický potok
Keywords in different language: basin of teplá;molluscs;malakofauna;nesovitrea petronella;cochlicopa nitens;vilage pila;lomnický brook
Abstract: Práce je zaměřena na inventární výzkum fauny měkkýšů v okolí obce Pila u Karlových Varů v povodí řeky Teplá v roce 2017. První kapitoly popisují obecný charakter oblasti (geologie, klima, zoologie, botanika). Další kapitoly představují kvalitativní a kvantitativní údaje shromážděné z 57 lokalit, kde bylo určeno 9246 jedinců. Celkem bylo pozorováno 51 druhů plžů a dvou druhů mlžů. Významnými nalezenými druhy jsou Segmentina nitida, Nesovitrea petronella, Discus ruderatus a některé další druhy malých plžů (Vertigo substriata, Euconulus praticola, Columella edentula, možná i Cochlicopa nitens). Tyto druhy patří do vzácných plžů v severovýchodních Čechách a ukazují pouze mírné zhoršení původního prostředí lidskou činností.
Abstract in different language: The thesis is focused on the inventory research of the mollusc fauna in the surrounding of Pila village near Karlovy Vary at the river basin of Teplá in SW of the Czech Republic in 2017 year. The first chapters described the general character of the area (geology, climate, zoology, botany). Next chapters present qualitative and quantitative data gathered from 57 localities, where 9246 mollusc specimens were determined. In total, 51 gastropod and two bivalve species were observed. Presence of a planorbid Segmentina nitida, a zonitid Nesovitrea petronella, a discid Discus ruderatus and some other small gastropod species (Vertigo substriata, Euconulus praticola, Columella edentula, maybe Cochlicopa nitens) are evidenced. These species belong to the rare gastropods in NW Bohemia and indicate only slight deterioration of original environment by human activity in the study area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stara.pdfPlný text práce5,66 MBAdobe PDFView/Open
Stara V.pdfPosudek vedoucího práce489,8 kBAdobe PDFView/Open
Stara O.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Stara P.pdfPrůběh obhajoby práce158,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32765

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.