Title: Výuka biologie pro zahraniční studenty připravující se na studium na českých vysokých školách
Other Titles: Teaching biology foreign students who are preparing for studying at the Czech Universities
Authors: Manychová, Rita
Advisor: Vágnerová Petra, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32767
Keywords: zahraniční studenti;přípravné kurzy;audioorální kurz;výuka biologie;přípravy na vyučovací hodiny;ústav jazykové a odborné přípravy;české vysoké školy;čeština pro cizince;výukové metody
Keywords in different language: foreign students;preparation course;audio-oral course;teaching biology;preparation for lessons;institute for language and preparatory studies;czech universities;czech for foreigners;teaching methods
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o přípravě cizinců na studium biologie v ČR. Existuje zde několik vysokých škol a soukromých organizací, kde se zahraniční studenti mohou naučit česky. Nejdelší tradici má Ústav jazykové a odborné přípravy, který zároveň propojuje výuku češtiny s odbornou přípravou na studium na VŠ. Zde se také vyvinula nová metoda jak učit češtinu bez zprostředkujícího jazyka - audioorální kurz. Diplomová práce zahrnuje modelové přípravy na jednotlivé vyučovací hodiny, ukázky práce se studenty a procvičovací materiály. Je zakončena dotazníkovým průzkumem, který ověřoval názory studentů na výuku biologie.
Abstract in different language: This diploma thesis is about teaching biology foreign students, who are preparing for studying at the Czech universities. There are several universities and private organisations in the Czech Republic, where foreign students can learn Czech. The Institute for Language and Preparatory Studies has the longest tradition and it combines teaching Czech language with preparatory studies for universities. It was right here, where a new method of teaching Czech language without any mediate languages audio-oral course, has been invented. This diploma thesis includes model preparations for individual lessons, examples of work with students and practising materials. It is closed with a questionnaire survey, which has verified students' opinions on teaching biology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Rita_Manychova.pdfPlný text práce6,93 MBAdobe PDFView/Open
Manychova V.pdfPosudek vedoucího práce536,11 kBAdobe PDFView/Open
Manychova O.pdfPosudek oponenta práce500,55 kBAdobe PDFView/Open
Manychova P.pdfPrůběh obhajoby práce158,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.