Název: Klíčivost semen škumpy ocetné (Rhus typhina) a ověření znalostí problematiky invazí na ZŠ a SŠ
Další názvy: Seed germination of Rhus typhina and evaluation of topic invasion in educational process
Autoři: Lukášová, Vendula
Vedoucí práce/školitel: Chocholoušková Zdeňka, RNDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32768
Klíčová slova: rhus typhina;invazní rostliny;dotazníkové šetření;plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: rhus typhina;pilsen;invasive plants;questionnaire survey
Abstrakt: Práce se zabývá klíčivostí Rhus typhina. Dále se práce zabývá dotazníkovým šetřením, které bylo realizováno na základních a středních školách v Plzni a okolí. Výzkum zjišťoval znalostí o problému invazivních rostlin a otázku problematiky Rhus typhina samotné.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with a germinability of Rhus typhina. Furthermore, the work is concerned with a questionnaire survey, which was realized at elementary and high schools in Pilsen and its surroundings. The survey observed participants knowledge about the question of invasive plants and the question of Rhus typhina itself.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lukasova-DP se zadanim na portal.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lukasova O.pdfPosudek oponenta práce492,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lukasova V.pdfPosudek vedoucího práce534,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lukasova P.pdfPrůběh obhajoby práce168,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32768

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.