Title: Geovědní miskoncepce mezi vysokoškolskými studenty
Other Titles: Geoscience misconception among college students
Authors: Štrudlová, Michaela
Advisor: Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32772
Keywords: miskoncepce;geovědní;dotazník;skupina
Keywords in different language: misconceptins;geoscience;questionnare;group
Abstract: Diplomová práce se zabývá geovědními miskoncepcemi mezi vysokoškolskými studenty. Cílem práce bylo vysvětlení odborného termínu miskoncepce, se zaměřením na geovědní miskoncepce. Následně analyzovat výskyt miskoncepcí mezi jednotlivými ročníky vysokoškolských studentů oboru geografie. K zjištění výsledků bylo využito dotazníkového šetření. Výsledky dotazníku byly statisticky vyhodnoceny a následně porovnány s vybranými miskoncepcemi z obdorného článku "A compilation and Review of over 500 Geoscience Miconceptions" (FRANCEK, M. 2013).
Abstract in different language: This diploma thesis deal geographic misconceptions among university students. The objective of the theis was to explain term misconception, focusing on geoscience misconceptions. Then analyse the occurrence of misconceptions among university students. Results were find out a questionnaire. The results of the questionnare were statistically evaluated and compared with selective misconceptions from the article "A compilation and Review of over 500 Geoscience Miconceptions" (FRANCEK, M. 2013).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Strudlova V.pdfPosudek vedoucího práce395,05 kBAdobe PDFView/Open
Strudlova O.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Strudlova P.pdfPrůběh obhajoby práce146,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.