Title: Procesní audit podniku
Other Titles: Process audit of a company
Authors: Babická, Lenka
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32774
Keywords: proces;procesní audit;procesní mapy;průběžné zlepšování
Keywords in different language: process;process management;process audit;process maps;continuous improvement
Abstract: Diplomová práce popisuje metodiku procesního řízení, postup procesního auditu a jeho využití při aplikaci na procesních aktivitách vybraného podniku, s důrazem na procesní mapování a jeho využití při aplikaci průběžného zlepšování procesů.
Abstract in different language: This diploma thesis is describing metodology of business process management, the procedure of process auditing and its application on business process activities of chosen company, with emphasis on process modeling and application on continuous improvements of processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP _Babicka_Lenka.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
DP-Babicka-VP.pdfPosudek vedoucího práce738 kBAdobe PDFView/Open
DP-Babicka-OP.pdfPosudek oponenta práce515,53 kBAdobe PDFView/Open
Babicka - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce164,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32774

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.