Title: Posouzení efektivnosti vybraného investičního projektu
Other Titles: Efficiency assessment of specified capital project
Authors: Kučerová, Jana
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32775
Keywords: veřejný sektor;cba;analýza přínosů a nákladů;hodnocení investic;analýza rizik
Keywords in different language: public sector;cost benefit analysis;evaluation of investment;risk analysis
Abstract: Předložená práce je zaměřena na hodnocení vybrané investice ve veřejném sektoru. Cílem práce bylo představit vybraný investiční projekt, vytvořit příslušné plány projektu, vysvětlit návaznost na dlouhodobou strategii, provést analýzu přínosů a nákladů a také analyzovat rizika. První část práce obsahuje stručný teoretický základ, druhá část je věnována plnění stanovených cílů práce. Pro plnění těchto cílů byl osloven městský úřad ve Starém Plzenci, se kterým bylo dohodnuto zpracování tématu na projektu věnující se přístavbě a navýšení kapacity mateřské školy.
Abstract in different language: Diploma thesis is focused on evaluation of investment project in public sector. Aims of this thesis are introduce specific investment project, its relation to organisation's long-term strategy, create project plans, do Cost Benefit Analysis and analyse risks of the project. First few parts of thesis are theoretical based; next parts are focused on fulfilment defined aims. For fulfilment these aims has been asked municipality in Starý Plzenec. Project, which has been chosen, is about need of new spaces for kindergarten and also increasing capacity of it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kucerova_Jana.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
DP-Kucerova-VP.pdfPosudek vedoucího práce583,59 kBAdobe PDFView/Open
DP-Kucerova-OP.pdfPosudek oponenta práce531,83 kBAdobe PDFView/Open
Kucerova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce123,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.