Title: Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: Analysis and subsequent optimization of selected business processes
Authors: Princová, Adéla
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32783
Keywords: proces;sklad;expedice;analýza;optimalizace;model;aris
Keywords in different language: process;warehouse;expedition;analysis;optimization;model;aris
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací vybraných podnikových procesů ve společnosti Alfmeier CZ s.r.o. V práci jsou nejprve shrnuty teoretické poznatky týkající se daného tématu. Praktická část je věnována představení podnikatelského subjektu a analýze současného stavu v oddělení skladování. Analýza podnikových procesů je zpracována za podpory softwarového programu Aris Architect. Závěr práce je věnován optimalizaci zanalyzovaných procesů, která vedla k úspoře mzdových nákladů společnosti.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the analysis and subsequent optimization of selected business processes at Alfmeier CZ, Ltd. Initially, all the theoretical knowledge related to the topic is summarized. The practical part deals with the introduction of business subject and analysis of the current situation in the storage department. Business process analysis is developed with the support of the Aris Architect software program. The conclusion of the thesis is focused on the optimization of the analyzed process which led to the company´s labour costs reduction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Princova_Adela.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
DP-Princova-VP.pdfPosudek vedoucího práce539,99 kBAdobe PDFView/Open
DP-Princova-OP.pdfPosudek oponenta práce654,67 kBAdobe PDFView/Open
Princova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce150,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.