Title: Personální a sociální aspekty inovační aktivity firmy
Other Titles: Personal and social aspects of company innovation activity
Authors: Rais, Tomáš
Advisor: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Referee: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32784
Keywords: personální aspekty;sociální aspekty;inovace;inovační aktivita
Keywords in different language: personal aspects;social aspects;innovation;innovative activity
Abstract: Práce je zaměřená na hodnocení personálních a sociálních aspektů v inovačních aktivitách ve vybrané společnosti. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry personální a sociální aspekty ovlivňují pracovníky při inovačních aktivitách, a získat data o tom, jaká je současná praxe ve společnosti.Dotazníkovým šetřením byly získány přesnější informace o tom, jak na inovační aktivitu pohlížejí pracovníci společnosti. Na základě těchto získaných dat bylo možné určit problematické oblasti a navrhnout jejich zlepšení. Výstupem práce je zhodnocení praxe společnosti a na základě dotazníkového šetření byly identifikovány problémové oblasti a stanovena doporučení pro jejich nápravu.
Abstract in different language: Diploma thesis focuses on evaluation of personal and social aspects in innovative activities in a selected company. The goal of the thesis was to find out to which extent employees are influenced by personal and social aspects during innovative activities and to collect data about current practices in a company. The questionnaires were used to obtain information about how employees themselves see innovative activities. Based on these data, it was possible to determine problematic issues and suggest their improvement. The outcome of the thesis is the evaluation of practice of the relevant company and, on the basis of the survey, problematic issues were identified and suggestions for improvement submitted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE RAIS K16N0145P.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
DP-Rais-OP.pdfPosudek oponenta práce592,79 kBAdobe PDFView/Open
DP-Rais-VP.pdfPosudek vedoucího práce568,37 kBAdobe PDFView/Open
Rais - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce180,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.