Název: Sociální život drog
Další názvy: The Social Life of Drugs
Autoři: Pintířová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kobes, Tomáš
Oponent: Kalvas, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3281
Klíčová slova: drogy;Actor - network theory;punktualizace;delegace;translace;aktant;biografie;léčebna drogových závislostí
Klíčová slova v dalším jazyce: drugs;Actor - network theory;punctualization;delegation;translation;actant;biography;drug abuse treatment center
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na drogy, jako na aktéra v heterogenní síti. Vychází z teoretického konceptu Actor- Network Theory. Pomocí biografických a polostrukturovaných rozhovorů rekonstruuje síť jednotlivých aktantů v heterogenní síti a rozebírá jejich vzájemné vazby.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on drugs, as an actor in a heterogeneous network. Based on the theoretical concept of Actor-Network Theory. Use biographical interviews and reconstructing networks of actants in a heterogeneous network, and discusses their mutual relations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Katerina Pintirova_BP_2012.pdfPlný text práce394,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vpbp12_Pintirova.docPosudek vedoucího práce31,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Pintirova_OP.docPosudek oponenta práce27,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
pintirova.PDFPrůběh obhajoby práce172,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3281

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.