Title: Měl jsem sen…
Other Titles: I had a dream
Authors: Žežula, Jiří
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Berdych Jakub
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32813
Keywords: porcelán;keramika;objekt;technologie;průmysl;kámen;imitatio dei
Keywords in different language: porcelain;ceramics;object;technologie;industry;stone;imitatio dei
Abstract: Práce je na pomezí materiálového experimentu a konceptuálního objektu. Je to kolekce keramických objektů, jejichž vznik, tvarosloví a způsob opracování vychází z filosofie, že člověk je od počátků posedlý touhou ovládat přírodu a přírodní zákonitosti.
Abstract in different language: The work is on the boundary between the material experiment and the conceptual object. It is a collection of ceramic objects whose origins, morphology and method of processing are based on philosophy, that man is possessed from the beginning by the desire to control nature and natural laws.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_JIRI_ZEZULA.pdfPlný text práce27,93 MBAdobe PDFView/Open
Zezula.pdfPosudek vedoucího práce612,51 kBAdobe PDFView/Open
Zezula_0.pdfPosudek oponenta práce431,28 kBAdobe PDFView/Open
Zezula_1.pdfPrůběh obhajoby práce418,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.