Title: Analýza jevů ovlivňujících měření teplot a dalších veličin na zkušebním radiálním kompresoru
Other Titles: Analysis of the phenomena affecting the measurement of temperatures and other values on the test centrifugal compressor
Authors: Levý, Jaroslav
Advisor: Matas Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Hoznedl Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32821
Keywords: experimetnální zařízení;zkušební zařízení;tepelné ovlivnění;vícenásobná sonda celkové teploty;měření
Keywords in different language: experimental device;testing device;thermal influence;multi-thermocouple total temperature probe;measurement
Abstract: Následující práce se zabývá problematikou tepelného ovlivnění vícenásobných sond celkové teploty používaných při měření na zkušebním zařízení radiálních kompresorů Darina IV. Za tímto účelem bylo navrženo a zkonstruováno experimentální zařízení, bylo provedeno měření, vyhodnocena naměřená data, stanoveny výsledky a z nich plynoucí závěry.
Abstract in different language: The following text is focused on the thermal influence of multi - thermocouple total temperature probes used by measurements at the testing device of centrifugal compressors. For this purpose, experimental device was designed and constructed, measurements were made, measured data were analyzed and there were determined results and conclusions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jaroslav_Levy.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni DP-Levy-doc02152520180614095622.pdfPosudek vedoucího práce385,95 kBAdobe PDFView/Open
posudek DP-Levy-doc02152920180614100758.pdfPosudek oponenta práce770,1 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby DP Levy-doc02164520180619094614.pdfPrůběh obhajoby práce245,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.