Název: 3D model strojovny dvoutělesové parní turbiny o výkonu 250 MW v PDMS
Další názvy: 3D model of STG building for double-casing steam tubine with power output 250 MW in PDMS software
Autoři: Robotka, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Křenek Vladimír, Ing.
Oponent: Žitek Pavel, Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32825
Klíčová slova: 3d model;pdms;p&id;parní turbína;pomocná ocelová konstrukce;isometrie;dispozice
Klíčová slova v dalším jazyce: 3d model;pdms;p&id;steam turbine;auxiliary steel structure;isometrics;layout
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá dispozičním řešením strojovny dvoutělesové parní turbíny o výkonu 250 MW v programu PDMS a dimenzováním potrubního systému ucpávkové páry. V modelu byla vymodelována zařízení, trasovány potrubní systémy a vytvořeny pomocné ocelové konstrukce pro potrubní uložení. Pomocí programu PDMS byla vytvořena výkresová dokumentace a specifikace materiálu potrubních tras.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with layout solution of STG building for double-casing steam turbine with power output 250 MW in PDMS software. The second part of this thesis deals with dimensioning of gland steam piping system. Equipment were modeled in 3D model, then the pipelines were routed and auxiliary steel structures for piping supports were designed. For creating of the drawings and the bill of material was used modul of PDMS software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_2018_Jiri_ROBOTKA.pdfPlný text práce8,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnoceni DP-Robotka-doc02153220180614101034.pdfPosudek vedoucího práce364,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek DP-Robotka-doc02153420180614101445.pdfPosudek oponenta práce313,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh obhajoby DP Robotka-doc02164720180619095822.pdfPrůběh obhajoby práce264,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32825

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.