Název: Trestněprávní ochrana a trestní odpovědnost úřední osoby v českém a zahraničním trestním právu
Další názvy: Criminal protection and criminal responsibility of public officials in Czech law and foreign law
Autoři: Hefner, Adam
Vedoucí práce/školitel: Stočesová Simona, JUDr. Ph.D., LL.M.
Oponent: Kybic Petr, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32837
Klíčová slova: úřední osoba;trestněprávní ochrana;trestněprávní odpovědnost
Klíčová slova v dalším jazyce: public official;criminal protection;criminal responsibility
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na trestněprávní ochranu a odpovědnost úřední osoby. Tato práce obsahuje důkladné vymezení základních pojmů ve světle současné právní úpravy. Práce obsahuje analýzu trestných činů proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby. Dále obsahuje analýzu trestných činů úředních osob a příbuzných trestných činů. Na závěr této práce je provedeno porovnání české právní úpravy se zahraničními úpravami.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on the criminal protection and the responsibility of officials. This work contains a thorough definition of the basic concepts in the light of the current legal regulation. The thesis contains an analysis of crimes against the execution of the public authority and an official. It also contains an analysis of the offenses of officials and related crimes. At the end of this work a comparison of the Czech legislation with foreign modifications is made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Adam HEFNER.pdfPlný text práce692,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hefner ved. Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce411,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hefner op. Kybic.pdfPosudek oponenta práce751,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hefner pr.o..pdfPrůběh obhajoby práce545,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32837

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.