Title: Šperky jako součást kroje v době bronzové
Other Titles: Jewelry as a part of bronze age costume
Authors: Nožinová, Soňa
Advisor: Krištuf Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32865
Keywords: kroj;doba bronzový;šperky;náramky;pca;traseologie
Keywords in different language: costume;bronze age;jewelry;bracelets;pca;traseology
Abstract: Práce je zaměřena na rekonstrukci podoby krojů určitých společenských skupin na základě studia kolekcí šperků z hrobových výbav ze střední, mladší a pozdní doby bronzové. Jako kontext posloužily vybrané soubory šperků z těchto období nalezené v oblasti Čech. Kontext byl zkoumán ze dvou hledisek. Prvním jsou kolekce šperků typické pro kroje jednotlivých společenských skupin a druhým opotřebení vybraných šperků tyčinkovitých náramků, svědčící o jejich nošení, způsobu jejich nošení a umístění v rámci kroje.
Abstract in different language: The thesis is focused on reconstruct the look of costumes of selected social groups and their communication purpose (social significance, practical function and symbolic sense). One part of this thesis is the relations database which contains deposits from Bohemia. The collected data were processed in the programme Statistica 7 with the help of Principal Component Analysis. This method uncovers latent structures in the grave equipment with jewellery from the Middle and Late Bronze Age. Another aim of this thesis is to answer a simple question if the covering clothes which covered the arms of the wearer was part of the costume of the Bronze Age. The basis of the methodology was to find the traces of usage of bronze bracelets and to reconstruct the look of the clothes on the basis of the look, extent and placement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Nozinova_2018.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFView/Open
Nozinova posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce700,12 kBAdobe PDFView/Open
Nozinova posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce219,86 kBAdobe PDFView/Open
Nozinova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce224,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32865

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.