Title: Možnosti využití nástrojů Google Analytics
Other Titles: Options of using Google Analytics tools
Authors: Janů, Petr
Advisor: Přibáň Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32875
Keywords: google analytics;google adwords;kurz google analytics;výukový kurz;výukový kurz google analytics;funkce google analytics;funkce google adwords
Keywords in different language: google analytics;google adwords;training course google analytics;training course;function google analytics;function google adwords
Abstract: Diplomová práce je zaměřena především na analytický nástroj Google Analytics a okrajově na marketingový nástroj Google Adwords. Jsou zde popsány hlavní funkce těchto dvou nástrojů, využití v komerční a nekomerční sféře a hlavní výhody a nevýhody. Dále jsou představeny hlavní výhody propojení těchto nástrojů. V poslední části se práce věnuje vytvořenému výukovému kurzu pro Google Analytics.
Abstract in different language: This thesis is focused on the Google Analytics analytics tool and marginally on the Google Adwords marketing tool. The main functions of these two tools, their usage in commercial and non-commercial spheres are described here. The main benefits of synchronization of these tools are introduced below. In the last part, the thesis focuses on the created training course for Google Analytics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr Janu - Diplomova prace - Moznosti vyuziti nastroju Google Analytics.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Janu572.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
DP_Janu_hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce198,53 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Janu614.pdfPrůběh obhajoby práce375,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.