Title: Fenomén mnohojazyčnosti ve vzdělávání
Other Titles: The phenomenon of multilingualism in education
Authors: Drábková, Markéta
Advisor: Pešková Michaela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32880
Keywords: cizí jazyk;další cizí jazyk;mnohojazyčnost;vzdělávání;základní škola;kurikulární dokumenty.
Keywords in different language: foreign language;second foreign language;multilingualism;education;basic school;curriculum documents.
Abstract: Diplomová práce se zabývá mnohojazyčností ve vzdělávání. Součástí teoretické části je chronologická interpretace údajů o vývoji jazykové politiky v Evropě a její následný vliv na vývoj jazykové politiky v České republice. Praktická část se zabývá především analýzou učebnic ruského jazyka a výzkumem, jak výuka prvního cizího jazyka ovlivňuje výuku druhého cizího jazyka.
Abstract in different language: The theme of the diploma thesis is multilingualism in education. The theoretical part contains a chronological interpretation of data on the development of linguistic policy in Europe and its subsequent influence on the development of language policy in the Czech Republic. The practical part deals mainly with the analysis of textbooks of Russian language and research on how the teaching of the first foreign language influences the teaching of the second foreign language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Drabkova pesk ved.pdfPosudek vedoucího práce909,09 kBAdobe PDFView/Open
Drabkova Val opon.pdfPosudek oponenta práce967,12 kBAdobe PDFView/Open
Drabkova obh.pdfPrůběh obhajoby práce344,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.