Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorToušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorNováková, Kateřina
dc.contributor.refereeFatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-9-3
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:05Z-
dc.date.available2018-6-5
dc.date.available2019-03-15T10:23:05Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-8-1
dc.identifier77513
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32892-
dc.description.abstractMá diplomová práce se zabývá časovými a prostorovými faktory života v Novém Sedle, které leží v Karlovarském kraji nedaleko Sokolova. Nové Sedlo je charakteristické svou blízkostí k hnědouhelnému lomu a sklárnou. Právě průmyslovost města velmi ovlivnila, z hlediska struktury obyvatel, životního prostředí nebo prostoru. Práce se zaměřuje na časové období socialismu a postsocialismu. Data se opírají o rozhovory, zúčastněné pozorování a archivní materiál.cs
dc.format91
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectsocialismuscs
dc.subjectpostsocialismuscs
dc.subjectpohraničícs
dc.subjectsokolovskocs
dc.subjectprůmyslové městocs
dc.subjectpanelové sídlištěcs
dc.titleNové Sedlo: Přeměna socialistického prostoru v postsocialismucs
dc.title.alternativeNové Sedlo: Transformation of a socialist space in post-socialismen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programAntropologie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedMy thesis concentrates on time and space factors of life in Nové Sedlo, which located in the Karlovy Vary region near Sokolov. Nové Sedlo is characterised of his immediate proximity to browncoal mine and glass factory. Right the industry has influenced the city, from the point of view of population structure, enviroment or space. The thesis focuses on the period of socialism and post-socialism. The data is based on interview, participant observation and archival materials.en
dc.subject.translatedsocialismen
dc.subject.translatedpost-socialismen
dc.subject.translatedborderlanden
dc.subject.translatedsokolovskoen
dc.subject.translatedindustrial cityen
dc.subject.translatedhousing estateen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Novakova_Katerina.pdfPlný text práce3,47 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_posudek oponenta zari 2018.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_posudek vedouciho zari 2018.pdfPosudek vedoucího práce974,29 kBAdobe PDFView/Open
Kuncova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce424,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.