Title: Hodnocení jednání z pohledu šarí'y
Other Titles: Rating negotiations from the perspective of Shari'ah
Authors: Váchal, Vladimír
Advisor: Ramadan Ivan, Mgr. Ph.D.
Referee: Sobotková Veronika, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32904
Keywords: islám;islámské právo;právo;bůh;jednání;hodnocení
Keywords in different language: islam;islamic law;law;god;behavior;evaluation
Abstract: Práce se zabývá právní analýzou hodnocení jednání z pohledu islámského práva. Vysvětluje základní fungování islámského práva s důrazem na jednání právního subjektu v rámci systému a také komparaci s právním systémem užívaným v České republice. Práce poskytuje bližší náhled na řešenou problematiku. V závěru se pak zabývá výsledky předestřené komparace.
Abstract in different language: The thesis deals with the legal analysis of the evaluation of the behavior from the point of view of Islamic law. It explains the basic functioning of Islamic law with an emphasis on the legal entity's behavior within the system and also a comparison with the legal system used in the Czech Republic. The thesis provides a closer look at the solved problems. In the end, the results of the predicted comparison are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KBS_Vladimir_Vachal_final.pdfPlný text práce1,62 MBAdobe PDFView/Open
Vachal.PDFPrůběh obhajoby práce85,82 kBAdobe PDFView/Open
Vachal-V.PDFPosudek vedoucího práce353,55 kBAdobe PDFView/Open
Vachal-O.PDFPosudek oponenta práce749,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32904

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.