Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHrešanová, Ema
dc.contributor.authorŠusta, David
dc.contributor.refereeKobes, Tomáš
dc.date.accepted2012-06-07
dc.date.accessioned2013-06-19T06:33:31Z
dc.date.available2011-07-13cs
dc.date.available2013-06-19T06:33:31Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier45525
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3290
dc.description.abstractTato práce se týká ženského fotbalu a promítnutí genderových vztahů v něm na celou společnost. Fotbal je doménou mužů, ovšem v této době dochází ke stále větší popularitě i jeho ženské verze, která se však potýká s určitými specifickými problémy. Hlavní problematika se tak bude zabývat tím, jak se ženský fotbal liší od mužského, proč si hráčky vybraly tento genderově netypický sport a s jakými předsudky a stereotypy je hraní ženského fotbalu spojeno. Ve výzkumu je použita jako hlavní metodologie etnografie.cs
dc.format61 s. (102 989 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectŽenycs
dc.subjectsportycs
dc.subjectženský fotbalcs
dc.subjectgendercs
dc.subjectfemininitacs
dc.subjectmaskulinitacs
dc.subjectstereotypycs
dc.titleŽenský fotbal a genderové vztahy ve společnostics
dc.title.alternativeWomen's football and gender relation in societyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra sociologiecs
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work concerns the projection of women's football and gender relations in it for the whole society. Football is the domain of men, but at this time there is a growing popularity and his female version, which, however, faces some specific problems. The main issue will deal with how women´s differ from men's football, why players chose this gender unusual sport and with which prejudices and stereotypes is a playing women's football associated. The research is used as the main methodology of ethnography.en
dc.subject.translatedWomenen
dc.subject.translatedsportsen
dc.subject.translatedwomen's footballen
dc.subject.translatedgenderen
dc.subject.translatedfemininityen
dc.subject.translatedmasculinityen
dc.subject.translatedstereotypesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
David_Susta_2012_BP.pdfPlný text práce618,19 kBAdobe PDFView/Open
Susta posudek_vedouci 2012.docPosudek vedoucího práce30,5 kBMicrosoft WordView/Open
opbp12_Susta.docPosudek oponenta práce31 kBMicrosoft WordView/Open
susta.PDFPrůběh obhajoby práce162,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3290

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.