Title: Komparace využití predikčních modelů ve vybrané oblasti národního hospodářství
Other Titles: The comparison of the prediction models usage in specific area of the national economics
Authors: Chmelař, Jakub
Advisor: Říhová Pavla, Ing.
Referee: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32914
Keywords: predikční model;altmanovo z-skóre;in01;in05;kralicekův quicktest;tafflerův predikční model;poměrové ukazatele;bankrotní model
Keywords in different language: prediction model;altman z-score;in01;in05;kralicek quicktest;taffler prediction model;financial ratio;bankruptcy model
Abstract: Práce se zabývá porovnáním spolehlivosti predikčních modelů v odvětví informačních technologií v České republice. Porovnávanými modely jsou Altmanovo Z'-skóre pro soukromé firmy, indexy IN01 a IN05 manželů Neumaierových, Kralicekův Quicktest a Tafflerův modifikovaný model. V teoretické části jsou modely popsány a v praktické jsou použity na vzorku reálných firem podnikajících v oblasti IT. Jsou zde zahrnuty podniky prosperující i podniky v úpadku. Na závěr práce hodnotí úspěšnost predikčních modelů v dané oblasti národního hospodářství.
Abstract in different language: The thesis deals with comparison of reliability of the prediction models in area of information technologies in Czech Republic. Compared models are Altman Z'-score private firm model, indexes IN01 and IN05 from husbands Neumaiers, Kralicek Quicktest and Taffler modified model. The theoretical part describes prediction models and in the practical part are these models used on the sample of real firms with business activity in area of IT. It includes both prosper businesses and businesses in breakdown.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
BP-Chmelar-OP.pdfPosudek oponenta práce658,27 kBAdobe PDFView/Open
BP-Chmelar-VP.pdfPosudek vedoucího práce675,33 kBAdobe PDFView/Open
Chmelar - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce145,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.