Title: Dualistický systém struktury akciové společnosti
Other Titles: Dualistic system of the structure of a joint-stock company
Authors: Hozman, Georg Jan
Advisor: Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
Referee: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32919
Keywords: akciová společnost;dualistický systém struktury;akcie;vznik;založení;vklad;podíl;představenstvo;dozorčí rada;valná hromada;základní kapitál;monistický systém struktury;správní rada;statutární ředitel
Keywords in different language: joint-stock company;dualistic system of the structure of a joint-stock company;stocks;emergence;foundation;deposit;share;board of directors;supervisory board;general meeting;share capital;monistic system of the structure of a joint-stock company;managing board;statutory director
Abstract: Diplomová práce se zabýva českou úpravou dualistického systému struktury akciové společnsti, kterou bylo touto formou odjakživa zvykem spravovat. Po rekodofikaci soukromého práva celkově v roce 2014, se tato změna dotkla i norem akciového práva. Příchodem zákona č. 90/2012 Sb. o obchodích společnostech a družstvech byl implementová i monistický systém struktury akciové společnosti. Srovnání mezi těmito strukturami je také předmětem této diplomové práce. Dále se práce zabývá především řídícími orgány akciové společnosti, která se řídí dualistickým systémem struktury. Ke konci práce je úprava českého akciového práva srovnána s úpravou německou, jelikož vždy výrazně naší úpravu ovlivňovala a vycházela z ní.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the dualistic system of the structure of a joint-stock company. Historically it was always common to manage a joint-stock company within this structure in the Czech republic. The whole civil law was changed in year 2014, which also heavily affected stock law. After the law nr. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (Business corporation act) came into force, the monistic system of the structure of a joint-stock company also celebrated first place. The comparison between those two structures is also a part of this diploma thesis. Further of the thesis deals with the individual managing authorities of a joint-stock company managed through the dualistic structure. A comparison between the Czech stock law and the German stock law is discussed at the end of this diploma thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE GEORG JAN HOZMAN.pdfPlný text práce596,52 kBAdobe PDFView/Open
Hozman-2.pdfPosudek oponenta práce903,1 kBAdobe PDFView/Open
Hozman-1.pdfPosudek vedoucího práce215,47 kBAdobe PDFView/Open
Hozman Georg Jan.pdfPrůběh obhajoby práce297,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.