Název: Legalita stahování a užívání autorských děl na internetu v ČR v porovnání s vybranými zeměmi a mezinárodním právem
Další názvy: The legality of downloading and using of author's work on the internet in comparison to selected countries and international law
Autoři: Korych, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Macgregor Pelikánová Radka, JUDr.
Oponent: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32920
Klíčová slova: autorské právo české republiky;autorské právo usa;autorství;autorské dílo;licence;autorskoprávní odpovědnost
Klíčová slova v dalším jazyce: czech copyright law;us copyright law;authorship;work of authorship;license;copyright liability
Abstrakt: Tato diplomová práce porovnává autorskoprávní úpravu v České republice a v USA a ochranu autorského díla v prostředí internetu. Zaměřuje se sejména na výčet relevantních právních předpisů, definici hlavních pojmů vázaných k tématu a stanovení legality užívání díla a jejich porovnání mezi danými zeměmi. Zabývá se také stanovením odpovědnosti uživatelů internetu a poskytovatelů informačních služeb.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis compares copyright law in the Czech Republic and the US and copyright protection in the Internet environment. It focuses on listing of relevant legislation, the definition of the main concepts related to the topic and the determination of the lawfulness of the use of the work and its comparison between the countries concerned. It also deals with the determination of the liability of Internet users and information service providers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ondrej Korych - Diplomova prace - Legalita stahovani a uzivani autorskych del na internetu....pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korych-1.pdfPosudek vedoucího práce800,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korych-2.pdfPosudek oponenta práce435,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korych Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce341,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32920

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.