Title: Implementace lattice Boltzmannovy metody pro simulaci proudění nestlačitelných vazkých kapalin
Authors: Halama, Aleš
Advisor: Vimmr Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Heidler Václav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32930
Keywords: nestlačitelná vazká kapalina;lattice boltzmannova metoda;proudění v horizontálním kanálu;proudění v kavitě;numerické simulace
Keywords in different language: incompressible viscous fluid;lattice boltzmann method;flow in horizontal channel;flow in cavity;numerical simulations
Abstract: Cílem této bakalářské práce je proniknout do problematiky modelování proudění nestlačitelných vazkých kapalin pomocí lattice Boltzmannovy metody a osvojit si její základní principy. V této práci je popsán způsob algoritmizace metody s ohledem na řešený fyzikální problém, způsob implementace okrajových podmínek a nalezení potřebných relaxačních parametrů. Následně je vyvinutý algoritmus metody použit pro numerické řešení testovacích úloh ve 2D, jako je proudění nestlačitelné vazké kapaliny v kavitě a horizontálním kanálu.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to understand the issue of a flow of an incompressible viscous fluid using the lattice Boltzmann method and to acquire its basic principles. This work describes the algorithmization of the lattice Boltzmann method with taking to account the examined physical problem, the implementation of its boundary conditions and finding of necessary relaxation parameters. Then, the developed algorithm is used for numerical solutions of 2D test problems such as incompressible viscous fluid flow in a 2D cavity and a 2D channel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Halama Ales_oponent.pdfPosudek oponenta práce552,29 kBAdobe PDFView/Open
Halama Ales_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce580,36 kBAdobe PDFView/Open
Halama Ales_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce213,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.