Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVimmr Jan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHalama, Aleš
dc.contributor.refereeHeidler Václav, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-25
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:29Z-
dc.date.available2017-10-2
dc.date.available2019-03-15T10:23:29Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-31
dc.identifier75547
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32930
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je proniknout do problematiky modelování proudění nestlačitelných vazkých kapalin pomocí lattice Boltzmannovy metody a osvojit si její základní principy. V této práci je popsán způsob algoritmizace metody s ohledem na řešený fyzikální problém, způsob implementace okrajových podmínek a nalezení potřebných relaxačních parametrů. Následně je vyvinutý algoritmus metody použit pro numerické řešení testovacích úloh ve 2D, jako je proudění nestlačitelné vazké kapaliny v kavitě a horizontálním kanálu.cs
dc.format39 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectnestlačitelná vazká kapalinacs
dc.subjectlattice boltzmannova metodacs
dc.subjectproudění v horizontálním kanálucs
dc.subjectproudění v kavitěcs
dc.subjectnumerické simulacecs
dc.titleImplementace lattice Boltzmannovy metody pro simulaci proudění nestlačitelných vazkých kapalincs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programPočítačové modelování v technicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this bachelor thesis is to understand the issue of a flow of an incompressible viscous fluid using the lattice Boltzmann method and to acquire its basic principles. This work describes the algorithmization of the lattice Boltzmann method with taking to account the examined physical problem, the implementation of its boundary conditions and finding of necessary relaxation parameters. Then, the developed algorithm is used for numerical solutions of 2D test problems such as incompressible viscous fluid flow in a 2D cavity and a 2D channel.en
dc.subject.translatedincompressible viscous fluiden
dc.subject.translatedlattice boltzmann methoden
dc.subject.translatedflow in horizontal channelen
dc.subject.translatedflow in cavityen
dc.subject.translatednumerical simulationsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Halama Ales_oponent.pdfPosudek oponenta práce552,29 kBAdobe PDFView/Open
Halama Ales_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce580,36 kBAdobe PDFView/Open
Halama Ales_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce213,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.