Title: Budova Dokumentačního centra pro historii nacismu
Authors: Fejtová, Aneta
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sojková Veronika, Ing. PhD.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32932
Keywords: stavební povolení;železobeton;bílá vana;monolit;křížem pnutá deska;kavárna;fin;autocad
Keywords in different language: the bachelor thesis proposes a project of a five-floor documentation - educational center of the history of nazism. part of the thesis is also a static assessment and an elaboration of project documentation for building permission process. the work includes static assessment of selected elements developed by relevant software;thermal and technical assessment;fire safety design of the building and design of the extended part. the design was developed by autocad 2017 software.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pětipodlažního dokumentačně vzdělávacího centra o historii nacismu, statické posouzení a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Práce obsahuje statické posouzení vybraných prvků za pomoci příslušných softwarů, tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení stavby a zpracování rozšiřující části. Veškerá výkresová část byla vypracována za pomocí softwaru AutoCad 2017.
Abstract in different language: The bachelor thesis proposes a project of a five-floor documentation - educational center of the history of Nazism. Part of the thesis is also a static assessment and an elaboration of project documentation for building permission process. The work includes static assessment of selected elements developed by relevant software, thermal and technical assessment, fire safety design of the building and design of the extended part. The design was developed by AutoCAD 2017 software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
combinepdf (2).pdfPlný text práce17,71 MBAdobe PDFView/Open
Fejtova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce400,53 kBAdobe PDFView/Open
Fejtova_oponent.pdfPosudek oponenta práce713,08 kBAdobe PDFView/Open
Fejtova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce171,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.