Název: Terasový bytový dům
Autoři: Hánová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Sojková Veronika, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32933
Klíčová slova: bytový dům;stavba;objekt;železobeton;výztuž;projektová dokumentace;monolit
Klíčová slova v dalším jazyce: apartment building;building;reinforced concrete;reinforcement;project documentation;monolith
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Obsahem je návrh Terasového bytového domu, statické posouzení vybraných prvků, tepelně technické posouzení a požárně bezpečnostní řešení stavby. Všechny části bakalářské práce jsou vypracovány v souladu s příslušnými normami v aktuálním a platném znění.Pro statický návrh a posouzení jednotlivých prvků byl použit program FIN EC a GEO5. Tepelně technické posouzení bylo zpracováno za pomocí programu Deksoft Tepelná technika 1D. Výkresová část byla provedena v programu Allplan 2015.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this bachelor thesis is the elaboration of project documentation for building permit. The content is the design of the Terraced Apartment Building, the static assessment of selected elements, the thermal technical assessment and the fire safety of the building.All parts of the bachelor thesis are prepared in accordance with the relevant standards in the current and valid version.FIN EC and GEO5 were used for the static design and assessment of individual elements. The thermal technology assessment was carried out using the Deksoft Tepelná technika 1D. Graphic elaboration was created in Allplan 2015.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Kristyna Hanova.pdfPlný text práce24,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce380,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanova_oponent.pdfPosudek oponenta práce875,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hanova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce180,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32933

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.