Title: Zimní stadion pro jednu hrací plochu.
Authors: Stulík, Petr
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32937
Keywords: zimní stadion;hokejová hala;sportoviště;kabiny;ocelová konstrukce;ocelová hala;projektová dokumentace;stavební povolení
Keywords in different language: winter stadium;ice hockey hall;sports field;cabins;steel construction;steel hall;project documentation;building presmission
Abstract: Práce představuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení zimního stadionu s jednou ledovou plochou se zázemím pro hráče i diváky. Cílem práce je především návrh dispozičního řešení objektu, statické posouzení vybraných prvků a konstrukcí, tepelně technické posouzení obvodového pláště, koncept požárního řešení a techniky prostředí staveb.
Abstract in different language: The thesis deals with project documentation for building permission of the winter stadium with one ice field with backround for players and audience. The goal of this thesis is primarily the proposal of the dispositional solution of the building, static consideration of selected components and constructions, warm-technical consideration of external cladding, concept of fire solution and concept of building surroundings and their technology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPS_Petr Stulik_Pevna vazba.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Stulik_oponent.pdfPosudek oponenta práce318,52 kBAdobe PDFView/Open
Stulik_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce380,41 kBAdobe PDFView/Open
Stulik_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce161,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.