Title: Progresivní koncepce obytného domu
Authors: Louda, Václav
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32938
Keywords: statické řešení;obytný dům;ocelová konstrukce;sendvičová konstrukce;zavěšená konstrukce;stavební řešení
Keywords in different language: static solution;residential building;steel structure;sandwich construction;suspended structure;building solution
Abstract: V bakalářské práci zpracovávám koncepci obytného domu s ohledem na rychlost výstavby a využití moderních materiálů. Zpracování projektové dokumentace obytného domu v Hněvnici dle vyhlášky č. 63/2013 Sb. Objekt sestává z primární nosné ocelové konstrukce, do které je zavěšen obytný dům. V práci se zabývám stavebním a statickým řešením objektu. Výkresy jsem zpracoval v programu AutoCAD 2017. Pro statické výpočty jsem použil program Fin EC. Pro zpracování tepelného posouzení konstrukcí jsem použil program Teplo 2017 LT. Textové zprávy jsem vytvořil v programu Microsoft Word 2016. Veškeré konstrukce a výpočty byly provedeny dle platných norem ČSN EN.
Abstract in different language: In this bachelor thesis I process the concept of residential building with regard to the speed of construction work and use of up-to-date materials. Processing of project documentation for residential building in Hněvnice is according to regulation 63/2013 Sb. The building consists of primary steel supporting structure which sustains the residential house. Constructional and statistical resolution of the building is considered in the thesis. Drawings were processed in AutoCAD 2015. Fin EC is used for statistical calculation. Teplo 2017LT is used for processing heat treatment of the building. Textual information was created in Microsoft Word 2016. All the constructions and calculations were executed according to current ČSN regulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Vaclav Louda.pdfPlný text práce9,86 MBAdobe PDFView/Open
Louda_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce381,48 kBAdobe PDFView/Open
Louda_oponent.pdfPosudek oponenta práce310,11 kBAdobe PDFView/Open
Louda_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce166,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32938

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.