Název: Analýza faktorů delikvence v kontextu sociálně vyloučené lokality.
Další názvy: Analysis of factors of delinquency in the context of socially excluded localities.
Autoři: Romanutti, Marcel
Vedoucí práce/školitel: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Oponent: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32945
Klíčová slova: exkluze;chudoba;sociální vyloučení;labelling;sociálně vyloučená lokalita
Klíčová slova v dalším jazyce: exclusion;poverty;social exclusion;labelingm socially excluded localities
Abstrakt: V této práci se budu zabývat konceptem sociálního vyloučení, konkrétně pak jeho působení v prostoru. Skrze prostorovou a symbolickou dimenzi tohoto konceptu budu nahlížet na problematiku označení "sociálně vyloučená lokalita". Pomocí případové studie se pokusím zmapovat situaci ve vybrané obci, jež je zatížena existencí rezidenčních jednotek, které jsou označovány jako sociálně vyloučené. Na základě získaných dat zhodnotím, zda je vhodné k této lokalitě takto přistupovat.
Abstrakt v dalším jazyce: In this paper I will deal with the concept of social exclusion, namely its action in space. Through the spatial and symbolic dimension of this concept I will look at the issue of the term "socially excluded site". Using a case study, I will try to map the situation in a selected municipality that is burdened by the existence of residential units that are termed socially excluded. On the basis of the obtained data, I will assess whether it is appropriate to approach this site in this way.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
!!!!!!!!!!!!!.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Romanutti_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce364,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Romanutti_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce935,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Romanutti_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32945

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.