Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorToušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorRomanutti, Marcel
dc.contributor.refereeHirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-4
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:38Z-
dc.date.available2017-2-28
dc.date.available2019-03-15T10:23:38Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-25
dc.identifier73109
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32945
dc.description.abstractV této práci se budu zabývat konceptem sociálního vyloučení, konkrétně pak jeho působení v prostoru. Skrze prostorovou a symbolickou dimenzi tohoto konceptu budu nahlížet na problematiku označení "sociálně vyloučená lokalita". Pomocí případové studie se pokusím zmapovat situaci ve vybrané obci, jež je zatížena existencí rezidenčních jednotek, které jsou označovány jako sociálně vyloučené. Na základě získaných dat zhodnotím, zda je vhodné k této lokalitě takto přistupovat.cs
dc.format50 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectexkluzecs
dc.subjectchudobacs
dc.subjectsociální vyloučenícs
dc.subjectlabellingcs
dc.subjectsociálně vyloučená lokalitacs
dc.titleAnalýza faktorů delikvence v kontextu sociálně vyloučené lokality.cs
dc.title.alternativeAnalysis of factors of delinquency in the context of socially excluded localities.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this paper I will deal with the concept of social exclusion, namely its action in space. Through the spatial and symbolic dimension of this concept I will look at the issue of the term "socially excluded site". Using a case study, I will try to map the situation in a selected municipality that is burdened by the existence of residential units that are termed socially excluded. On the basis of the obtained data, I will assess whether it is appropriate to approach this site in this way.en
dc.subject.translatedexclusionen
dc.subject.translatedpovertyen
dc.subject.translatedsocial exclusionen
dc.subject.translatedlabelingm socially excluded localitiesen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!!!!!!!!!!!!!.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Romanutti_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce364,62 kBAdobe PDFView/Open
Romanutti_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce935,66 kBAdobe PDFView/Open
Romanutti_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.