Title: Analýza faktorů delikvence v kontextu sociálně vyloučené lokality.
Other Titles: Analysis of factors of delinquency in the context of socially excluded localities.
Authors: Romanutti, Marcel
Advisor: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Referee: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32945
Keywords: exkluze;chudoba;sociální vyloučení;labelling;sociálně vyloučená lokalita
Keywords in different language: exclusion;poverty;social exclusion;labelingm socially excluded localities
Abstract: V této práci se budu zabývat konceptem sociálního vyloučení, konkrétně pak jeho působení v prostoru. Skrze prostorovou a symbolickou dimenzi tohoto konceptu budu nahlížet na problematiku označení "sociálně vyloučená lokalita". Pomocí případové studie se pokusím zmapovat situaci ve vybrané obci, jež je zatížena existencí rezidenčních jednotek, které jsou označovány jako sociálně vyloučené. Na základě získaných dat zhodnotím, zda je vhodné k této lokalitě takto přistupovat.
Abstract in different language: In this paper I will deal with the concept of social exclusion, namely its action in space. Through the spatial and symbolic dimension of this concept I will look at the issue of the term "socially excluded site". Using a case study, I will try to map the situation in a selected municipality that is burdened by the existence of residential units that are termed socially excluded. On the basis of the obtained data, I will assess whether it is appropriate to approach this site in this way.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
!!!!!!!!!!!!!.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Romanutti_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce364,62 kBAdobe PDFView/Open
Romanutti_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce935,66 kBAdobe PDFView/Open
Romanutti_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32945

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.