Název: Stereotypy o Rusku
Další názvy: Stereotypes about Russia
Autoři: Levchenko, Yulia
Vedoucí práce/školitel: Valova Liudmila, Doc. CSc.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32970
Klíčová slova: stereotyp;rusko;masmédium;cizí státní příslušník;auto-stereotypy;getero-stereotypy.
Klíčová slova v dalším jazyce: stereotype;russia;mussmedia;foreigner;avtostereotypes;geterostereotypes.
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu definice stereotypu, jeho funkce a charakterizují ruské stereotypy. V první části je popsáno objasnění a etymologie definice stereotypu. Ve druhé části jsou identifikovány hlavní ruské stereotypy, jejich etymologie a současná nutnost. V práci je uvedena společenská charakteristika stávajících stereotypů, které byly zvoleny pro analýzu poskytnutím sociálního průzkumu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on analysis of the definition of the stereotype, its functions and as example characterise Russian stereotypes. In the first part is described the clarification and etymology of the definition of the stereotype. In the second part are identified the main Russian stereotypes, its etymology and nowadays necessity. In the work is mentioned social characteristic of existing stereotypes that were chosen for analysis by providing a social quiz.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace. Levchenko Yulia. 2018..pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Levchenko pos ved Val.pdfPosudek vedoucího práce950,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Levchenko pos opon pesk.pdfPosudek oponenta práce786,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Levchenko obh.pdfPrůběh obhajoby práce229,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32970

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.