Title: Historie, proces, důsledky a perspektivy dalšího rozšiřování Evropské unie
Other Titles: History, process, consequences and prospects of further enlargement of the European Union
Authors: Sperková, Zuzana
Referee: Forejtová Monika, Doc. JUDr. Ph.D.
Pezl Tomáš, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32972
Keywords: evropská unie;rozšíření;kandidátská země;žadatelský stát
Keywords in different language: european union;enlargement;candidate country;requesting state
Abstract: Tato rigorózní práce se zabývá historií rozšiřování Evropské unie, dále tím proč by mohly mít nečlenské státy nacházející se v Evropě, zájem stát se jejími členy, a tím, pokud by takový zájem měly, jakým procesem by musely projít. Nedílnou součástí práce je popis pozitivních a negativních důsledků členství států v Evropské unii, a to jak z pohledu jednotlivých států, tak z pohledu Evropské unie. Podrobně rozebrána je v práci také aktuální situace perspektivy dalšího rozšíření Evropské unie, kdy v závěru práce je tato zhodnocena s ohledem na to, zda dříve dojde k dalšímu rozšíření, či zda dříve z Evropské unie vystoupí Velká Británie.
Abstract in different language: This rigorous thesis deals with the history of the enlargement of the European Union, with why non-member countries in Europe could be interested in becoming members of the European Union, and if they had such an interest in what process they would have to go through. An integral part of the thesis is a description of the positive and negative consequences of the membership of the states in the European Union, both from the point of view of individual states and from the point of view of the European Union. The current situation of the future enlargement of the European Union is analyzed in detail, and at the end of the work it is evaluated with regard to whether there will be a further enlargement or whether United Kingdom will exit the European Union earlier.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace, Mgr. Zuzana Sperkova, Historie, proces, dusledky a perspektivy dalsiho rozsirovani EU, 2017.pdfPlný text práce970,74 kBAdobe PDFView/Open
PE Sperkova RIGO oponentura.pdfPosudek oponenta práce233,75 kBAdobe PDFView/Open
FO Sperkova RIGO oponentura.pdfPosudek vedoucího práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
Sperkova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce619,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32972

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.