Název: Preference při výběru partnera a založení rodiny
Další názvy: Preference for a partnership and starting a family
Autoři: Martincová, Dana
Vedoucí práce/školitel: Štípková, Martina
Oponent: Pařízková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3299
Klíčová slova: vzdělanostní homogamie;heterogamie;výběr partnera;vzdělanostní skupiny
Klíčová slova v dalším jazyce: educational homogamy;heterogamy;mate selection;educational groups
Abstrakt: Práce se zabývá procesem výběru partnera. V první části jsou popsány teoretické poznatky, které se týkají tématu. Cílem práce je popis hodnot a charakteristik, které ženy při výběru partnera upřednostňují. Práce popisuje možnosti vzniku homogamních či heterogamních partnerství a snaží se především o odhalení rozdílů mezi jednotlivými vzdělanostními skupinami. Problematika je zachycena pomocí kvalitativních rozhovorů. Analýza ukazuje, že mezi vzdělanostními skupinami se skutečně objevují některé rozdíly při výběru partnera. Odlišný je nejen vliv rodičů a známých, ale i myšlení samotných žen.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this bachelor work is the process of mate selection. The first section describes the theoretical knowledge relating to the subject. The aim is a description the values and charakteristics that woman prefer when choosing a partner. This work describes the possibility of educational homogamy or heterogamy partnership and seeks primarily to detect differences between various educational groups. The issue is accounted for using qualitative interviews. The analysis shows that between educational groups are indeed some differences appeal when choosing a partner. Different is not only the influence of parents or friends, bul also thinking of woman themselwes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Preference_pri vyberu_partnera_a_zalozeni rodiny.pdfPlný text práce253,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
martincova_ved.docPosudek vedoucího práce43 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Martincova_OP.pdfPosudek oponenta práce179,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
martincova.PDFPrůběh obhajoby práce145,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3299

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.