Název: Konstrukce (národní) identity rusky mluvících dětí přicházejících do ČR po roce 1989
Další názvy: The Construction of (National) Identity in Russian Speaking Children Coming to the Czech Republic after 1989
Autoři: Vyhnálková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Pařízková, Alena
Oponent: Lužný, Dušan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3300
Klíčová slova: migrace;děti imigrantů;identita;rusky mluvící imigranti;integrace
Klíčová slova v dalším jazyce: migration;children of immigrants;identity;Russian speaking immigrants;integration
Abstrakt: Tato práce se zabývá konstruováním identity u rusky mluvících imigrantů z Ruska, Běloruska a Ukrajiny, kteří jako děti po roce 1989 migrovali v doprovodu rodičů do České republiky. Jejím cílem je poukázat na problematiku dětské migrace a na základě polostrukturovaných rozhovorů zjistit, jaké nejdůležitější faktory se na přetváření či udržování jejich identity podílely, jakým způsobem se tyto faktory odráží v jejich integraci do české společnosti a jak tito jedinci sami sebe vymezují z hlediska národní identity. Výsledky odhalují tři zásadní vlivy působící na identitu těchto lidí a ukazuje, že zařazení se k jednomu ze dvou národů pro ně zdaleka není jednoznačné.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis concerns itself with the identity construction of the Russian-speaking immigrants from Russia, Belarus and Ukraine, who, as children, came to the Czech Republic after 1989 with their parents. The aim of this work is to pinpoint the difficulties surrounding identities of immigrant children and, based on semi-structured interviews, to find out how these individuals view themselves in relation to national identity while uncovering the key factors that participate in the transformation and preservation of their original identity and also addressing how these factors are reflected in their integration into the Czech society. The investigation identifies three key factors that have contributed to the identity formation of these people and showes that it isn´t easy for them to identify with one of these two nations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Lenka_Vyhnalkova.pdfPlný text práce660,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vyhnalkova_VED.pdfPosudek vedoucího práce102,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vyhnalkova - bc.docPosudek oponenta práce40,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
vyhnalkova.PDFPrůběh obhajoby práce137,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3300

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.