Title: Operace Merkur
Other Titles: Operation Merkur
Authors: Krafková, Adéla
Advisor: Šisler Filip, Mgr.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33033
Keywords: operace merkur;kréta;invaze;hitler
Keywords in different language: operation merkur;crete;invasion;hitler
Abstract: Bakalářská práce se bude zabývat invazí na Krétu, neboli operací Merkur během druhé světové války. Úvod práce bude zaměřen na nastínění situace před provedením invaze. Hlavní část práce bude začínat Hitlerovým rozkazem č. 28 z 25. dubna 1941 a bude postupovat po důležitých bodech operace až do 31. května, jako jsou konkrétní útoky a invaze, obranné a útočné pozice, velitelé zúčastněných stran, výsadkáři, letecké jednotky a sbory. V závěru práce bude zhodnocení celého konfliktu, důsledky operace pro státy spojené s invazí a zaměření na ztráty na životech.
Abstract in different language: The bachelor work will deal with invasion of Crete or operation Merkur during the second world war.The introduction of the work will be focused on outlining the situation before the invasion.The major part of the work will begin with Hitler's Directive No. 28 on April 25, 1941 and will follow important milestones until May 31, such as specific attacks and invasions, defensive and offensive positions, commanders of the parties, paratroopers, airborne units and corps . At the end of the work will be the evaluation of the whole conflict, the consequences of the operation for the states connected with the invasion and the focus on the loss of life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce270,9 kBAdobe PDFView/Open
Krafkova - V.pdfPosudek vedoucího práce586,19 kBAdobe PDFView/Open
Krafkova - O.pdfPosudek oponenta práce947,5 kBAdobe PDFView/Open
Krafkova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce227,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33033

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.