Title: Alžběta Báthory. Mýtus a realita
Authors: Nosková, Kateřina
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33038
Keywords: alžběta báthory;juraj thurzo;uhersko;šlechta;mýtus;vraždy
Keywords in different language: elizabeth bathory;thurzo;hungary;nobility;myth;murders
Abstract: Alžběta Báthoryová (Erzsébet Báthory), pověstná Čachtická paní je dodnes pokládána za největší vražedkyni v dějinách lidstva. Hraběnce žijící na přelomu 16. a 17. století, pocházející z velmi významného uherského rodu, historické prameny v některých případech připisují až 650 vražd. Jejími obětmi měly být převážně mladé dívky a ženy. Cílem této bakalářské práce je pokusit se, co možná nejpřesněji, shrnout základní a zásadní události týkajících se života Alžběty Báthoryové a jejich činů, kolem kterých ovšem zůstává velké množství otázek.
Abstract in different language: Erzsébet Báthory, well known as the mistress of Čachtice is considered as the world´s history most prolific female serial killer. Countess lived at the turn of the 16th and 17th century, she was born as a member of an important Hungarian kin. The historical roots ascribe her up to 650 murders. Mostly young women and wenches were supposed to be her victims. The aim of the bachelor thesis is to attempt summarize main events of Erzsébet Báthorys life as exactly as possible. There are many unanswered questions about her.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Noskova .pdfPlný text práce757,61 kBAdobe PDFView/Open
Noskova - V.pdfPosudek vedoucího práce656,08 kBAdobe PDFView/Open
Noskova - O.pdfPosudek oponenta práce621,71 kBAdobe PDFView/Open
Noskova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce241,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.