Title: Plzeň v době Mansfeldova vpádu 1619 - 1621
Other Titles: Pilsen at the time of Mansfeld's incursion 1619 - 1621
Authors: Kotorová, Dagmar
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Urban Martin, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33042
Keywords: plzeň;mansfeld;okupace plzně;stavovské povstání;1618 - 1621;třicetiletá válka
Keywords in different language: pilsen;mansfeld;occupation of pilsen;estates uprising;1618 - 1621;the thirty years' war
Abstract: Plzeň byla bezesporu až do třicetileté války velmi významným a prosperujícím centrem. V politicky vypjaté době po vypuknutí stavovského povstání na sebe však Plzeňští upoutali pozornost. Následná bitva o Plzeň a další osud města jsou spojeny s osobou vojevůdce Petra Arnošta hraběte z Mansfeldu, jenž bývá označován za zrádce a přeběhlíka. Tato práce se pokouší specifikovat Mansfeldův postoj k okupovanému městu a zjišťuje, nakolik je možné se přiklonit ke stanovisku, že léta 16181621 byla nejtíživějším obdobím plzeňských dějin.
Abstract in different language: Until the Thirty Years' War Pilsen was a very important and prosperous center. Pilsenians have drawn attention in times of a political tense after the outbreak of the Estates Uprising. The subsequent battle of Pilsen and later history of the city are connected with the leader of the army Petr Arnošt, the Count of Mansfeld, who is described as a traitor and defector. The thesis attempts to specify Mansfeld's attitude towards the occupied city and finds the extent to wich it is possible to agree that the years 1618 - 1621 were the most difficult period of Pilsen history.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Kotorova.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
Kotorova - V.pdfPosudek vedoucího práce620,09 kBAdobe PDFView/Open
Kotorova - O.pdfPosudek oponenta práce635,32 kBAdobe PDFView/Open
Kotorova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce228,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.