Title: Projekt německého lidového vozu a přeměna jeho výroby po vypuknutí druhé světové války
Other Titles: The Project of the German People's Car and Transformation of Its Production after the Outbreak of the Second World War
Authors: Drahozalová, Tereza
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33043
Keywords: automobily;německo;lidový vůz;druhá světová válka;válečná vozidla
Keywords in different language: cars;germany;people's car;world war ii;military vehicles
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou německého lidového vozu, který vznikl v první polovině 20. století v rámci nacistického režimu. Nejprve je věnována pozornost profesnímu životu Ferdinanda Porscheho - konstruktéra německého lidového vozu. Poté práce popisuje samotný vznik projektu lidového vozu, který byl spojený s náročnými jednáními. Po dosavadních výsledcích je v další části představena prvotní výroba lidových vozidel, která byla přerušena vypuknutím druhé světové války. V poslední části je věnována pozornost vojenské přeměně projektu a jeho výroby pro válečné účely.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the issue of the German people's car, which originated in the first half of the 20th century under the Nazi regime. The work first deals with the professional life of Ferdinand Porsche - the designer of the German people's car. Then the work describes the very origin of the project, which was connected with demanding negotiations. After the results, the first part of the production of people's cars, which was interrupted by the outbreak of the Second World War, is presented in the next part. The last part focuses on the military transformation of the project and its production for war purposes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-T.Drahozalova.pdfPlný text práce926,8 kBAdobe PDFView/Open
Drahozalova - V.pdfPosudek vedoucího práce575,69 kBAdobe PDFView/Open
Drahozalova - O.pdfPosudek oponenta práce963,08 kBAdobe PDFView/Open
Drahozalova - prubeh obhajby.pdfPrůběh obhajoby práce241,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33043

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.